Contacte

Aquí tindreu informació sobre l’equip de professionals que donen vida Upgrade Formació.

Per contactar amb nosaltres ho podeu fer:

Per telèfon al 933 284 027
Per mail a info@upgradeformacio.com
Per twitter a @upgradeforamcio
Per facebook a upgradeformacio

Tantmateix podeu enviar qualsevol dubte o suggeriment al director del centre:

David Cervelló
Per mail a david@upgradeformacio.com